Συνεδριακό σύστημα, προβολικό σύστημα, καθίσματα

ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ